Політика антиплагіату

Політика антиплагіату

Автори, які подають матеріали для публікації в журналі «Доповіді НАН України» погоджуються з тим, що стаття написана ними особисто, раніше ніде не публікувалася і готувалася спеціально для цього видання.
Рівень унікальності авторського тексту визначається за допомогою програмного забезпечення eTXT Антиплагіат та Unicheck Антиплагіат.
Наявність і повноту необхідних посилань і бібліографічних даних визначають рецензенти.
У випадку виявлення фактів плагіату редакція повертає матеріали авторам без права повторного подання статті до розгляду.
 

До форм плагіату належать:
— використання (дослівне цитування) будь-яких матеріалів в будь-якому обсязі без вказівки джерела;
— використання запозичених зображень, малюнків, фотографій, таблиць, графіків, схем чи будь-яких інших форм графічного представлення інформації без посилання на джерело;
— використання без письмового дозволу матеріалів, автори або правовласники яких забороняють використання своїх матеріалів без спеціального узгодження.
За наявності некоректних запозичень всі випадки такого запозичення розглядаються індивідуально.
 

До форм некоректного запозичення належать:
— відсутність графічного виділення (в лапках) дослівно цитованого тексту при наявності посилань на джерело;
— некоректне посилання на джерело або неповний склад його бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;
— посилання не на перше джерело запозиченого тексту без явної вказівки на цей факт (помилка у визначенні першоджерела);
— відсутність посилань з тексту на джерела, наведені в пристатейному списку;
— надмірне цитування (при наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), обсяг якого не обґрунтований жанром і цілями статті.
 
У разі виявлення доведеного факту плагіату в статті, що вже опублікована, її автори позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах журналу, а сам текст вилучається з архіву офіційного сайту видання та з інших місць публічного розміщення, відповідальність за які несе редакція журналу «Доповіді НАН України».