Внутрiшньомолекулярнi водневi зв’язки в молекулi кверцетину: дослiдження методом аналiзу топологiї електронної густини

Проценко, IО
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:165-168
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.07.165
Розділ: Біофізика
Мова: Українська
Анотація: 

Методами аналiзу топологiї електронної густини на рiвнi теорiї DFT B3LYP/6-31++G(d,p) вперше показано, що кожен iз 12 стiйких конформерiв молекули кверцетину охоплений мережею трьох внутрiшньомолекулярних H-зв’язкiв двох OH. . .O i одного CH. . .O, енергiя яких лежить у межах 3,16–6,09 ккал/моль. Причому сумарна енергiя H-зв’язкiв у кожному конформерi дещо перевищує величину 13 ккал/моль. На прикладi енергетично найвигiднiшого конформера показано, що H-зв’язок CH. . .O є доволi гнучким i розривається при поворотi видозмiненого фенiльного кiльця вiдносно площини молекули на кут, бiльший за 45 град.

Ключові слова: Внутрiшньомолекулярнi водневi зв’язки в молекулi кверцетину