Розвиток теорiї та математичної моделi теплового самозаймання пиловугiльних сумiшей

Кузьменко, БВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:66-69
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.09.066
Розділ: Енергетика
Мова: Українська
Анотація: 

Наведено новi результати, якi є розвитком класичної теорiї теплового самозаймання пиловугiльних сумiшей, та розроблено нову математичну модель цього процесу з урахуванням радiацiйного теплообмiну.

Ключові слова: Розвиток теорiї та математичної моделi теплового самозаймання пиловугiльних сумiшей