Магнітно-люмінесцентна нанокомпозитна система CoFe2O4@SiO2@Gd2O3 : Eu2O3 :синтез, характеризація, поглинання макрофагами

Василенко, ІВ
Яковенко, АВ
Єфременко, ДС
Телегеєва, ПГ
Дибков, МВ
Телегеєв, ГД
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:88-93
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.10.088
Розділ: Біофізика
Мова: Українська
Анотація: 

Мультифункціональний магнітно-люмінесцентний нанокомпозит СoFe2O4@SiO2@Gd2O3 : Eu2O3 синтезовано копреципітацією солей європію(III) і гадолінію(III) на магнітному ядрі з подальшою термальною декомпозицією. Структуру, фазу та люмінесцентні властивості досліджено за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), рентгенофазового аналізу та фотолю мінесцентної спектроскопії. Проведено тестування впливу композита на життєздатність макрофагів J774 і його поглинання цими клітинами шляхом фарбування трипановим синім та акридином помаранчевим відповідно. Згідно з результатами ТЕМ, композитні наночастинки круглої форми із середнім діаметром 200 нм. Спостерігаються інтенсивні червоні фотолюмінесцентні смуги, характерні для іонів Eu3+. Оксид гадолінію — обов’язковий компонент для запобігання зга санню люмінесценції Eu3+. Завдяки люмінесцентним і феромагнітним властивостям, високому рів ню виживання та фагоцитарному індексу такі нанокомпозити є привабливими для тераностики, зокрема діагностики і лікування раку за допомогою локальної гіпертермії, а також для цільової доставки ліків.

Ключові слова: виживання, мультифункціональний магнітно-люмінесцентний нанокомпозит, фагоцитоз