Оцінка економічної та екологічної ефективності заміщення технології прямого спалювання твердого палива пароплазмовою газифікацією

Булат, АФ
Холявченко, ЛТ
Давидов, СЛ
Опарін, СО
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 4:33-41
https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.04.033
Розділ: Енергетика
Мова: Російська
Анотація: 

Встановлені зони економічної ефективності застосування технології попередньої підготовки твердого палива переведенням його в газоподібний стан пароплазмовою газифікацією і традиційної технології прямого спалювання, межі та динаміка їх розширення в залежності від степені утилізації тепла генеруючих газів, цін на паливо і електроенергію. При порівняльній оцінці встановлених параметрів показано, що технологія підготовки вугілля пароплазмовою газифікацією дає економію у споживанні та переробці первинного сировинного ресурсу на 40—45 %. Прямого економічного ефекту від застосування цієї технології можна досягнути при певних рівнях цін на електроенергію, вугілля і ступені утилізації вторинного тепла. При цьому шкідливі викиди в навколишнє середовище стануть на порядок нижчими від допустимих європейських стандартів. Наведено ряд додаткових переваг «нової» технології.

Ключові слова: екологія, пароплазмова газифікація, пряме спалювання, собівартість, тверде паливо, теплопродуктивність, утилізація