До розуміння механізму утворення точкових мутацій в ДНК

Крячко, ЄС
Волков, СН
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:103-112
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.07.103
Розділ: Біофізика
Мова: Українська
Анотація: 

Запропоновано механізм утворення точкових мутацій в ДНК, який враховує флуктуаційну появу в подвійній спіралі привідкритих молекулою води комплементарних пар. У рамках методу функціонала густини проаналізовано можливі переходи протонів у привідкритій парі А · Т і розраховано структури та енергії проміжних станів пари. Показано, що утворення привідкритої пари в ДНК каталізує стабільність нерегулярних форм нуклеїнових основ, які можуть слугувати джерелом точкової мутації. Оцінена ймовірність такої мутації в ДНК (10−10—10−11) пояснює відомі експериментальні результати.

Ключові слова: ДНК, квантова хімія, нуклеїнові основи, таутомери, точкові мутації