Про можливість блокування центрів специфічного впізнавання ДНК молекулами пероксиду водню під час іонної терапії

Здоревський, ОО
П’ятницький, ДВ
Волков, СН
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:82-89
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.06.082
Розділ: Біофізика
Мова: Англійська
Анотація: 

Іонна терапія є одним з найефективніших методів лікування ракових захворювань. Але до цього часу механізм дії важких іонів на ракові клітини не визначений. Вивчення процесів фрагментації води під час іонної терапії показує, що серед великої кількості різних фрагментів у середовищі клітини утворюється значна концентрація молекул пероксиду водню (H2O2). У роботі наведено результати дослідження конкурентної взаємодії молекул Н2О2 та Н2О із центрами специфічного розпізнавання ДНК. Енергії взаємодії комплексів, що складаються з нуклеїнових основ (аденін, тимін, гуанін і цитозин) разом з молекулами пероксиду водню і води, обчислені із застосуванням методу атом-атомних потенціальних функцій і теорії функціонала густини. Знайдено атомні групи нуклеїнових основ, які є більш енергетично вигідними для зв’язування з молекулами пероксиду водню, ніж з молекулами води. Утворення таких комплексів може блокувати процес реплікації ДНК на різних етапах і може бути одним з механізмів дії високоенергетичних іонів на ракові клітини.

Ключові слова: нуклеїнові основи ДНК, пероксид водню, ракова терапія