Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини

Шеметун, ОВ
Талан, ОО
1Дибська, ОБ
1Пілінська, МА
1ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:77-84
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.077
Розділ: Біологія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено вплив інтактних лімфоцитів крові умовно здорових осіб на стабільність геному лімфоцитів крові хворих з первинним діагнозом В-клітинна хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ), опромінених in vitro на G0 стадії клітинного циклу γ-квантами 137Cs у дозі 0,50 Гр. Для дослідження використано власну модельну систему кокультивування лімфоцитів крові різностатевих осіб, розроблену для вивчення різних проявів феномену bystander response на цитогенетичному рівні. Встановлено зниження радіаційно-індукованої частоти аберацій хромосом в опромінених клітинах хворих на ХЛЛ з 12,88 до 9,56 на 100 метафаз (p < 0,01) внаслідок зменшення рівня аберацій хроматидного типу (з 5,66 до 2,83 на 100 метафаз, p < 0,001), які вва жаються маркерами хромосомної нестабільності. Частота нестабільних цитогенетичних маркерів радіаційної дії (ди центричних і кільцевих хромосом) залишилася незмінною (р > 0,05). Отримані дані свідчать про те, що результатом взаємодії опромінених in vitro клітин крові хворих на В-клітинну ХЛЛ (клітин-мішеней) з інтактними лімфоцитами крові умовно здорових осіб (клітинами-свідками) є зниження рівня хромосомної нестабільності в клітинах-мішенях, що подібно до реалізації ефекту порятунку першого типу.

Ключові слова: іонізуюча радіація, аберації хромосом, ефект порятунку, змішана культура лімфоцитів крові людини, хронічна лімфоцитарна лейкемія