Зміна складу гідротермального флюїду мінералоутворення в ранньому докембрії Землі

Деміхов, ЮМ
Фомін, ЮО
Верховцев, ВГ
Покалюк, ВВ
Борисова, НМ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:77-84
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.077
Розділ: Науки про Землю
Мова: Українська
Анотація: 

На підставі результатів експериментального ізотопно-геохімічного вивчення флюїду газово-рідких включень у мінералах ранньодокембрійських родовищ золота і урану Інгульського мегаблока та Середньо- придніпровської граніт-зеленокам’яної області Українського щита на рубежі архей—протерозой у гідротермальних флюїдах мінералоутворення встановлено зменшення вмісту вуглекислого газу і легкого ізотопу вуглецю в ньому. Мольна частка СО2 у флюїдах мінералоутворення певною мірою корелює з атмосферним тиском. Еволюцію зовнішніх оболонок Землі на межі архей—палеопротерозой, яка глобально проявилася зміною атмосфери з безкисневої на кисневу і зниженням вмісту вуглекислого газу, було зіставлено зі зміною ендогенних процесів формування рудо- і гідротермальних флюїдів мінералоутворення. Збільшення вмісту кисню в атмосфері докембрію сталося пізніше, ніж зменшення вмісту вуглекислого газу у флюїді мінералоутворення. Підвищення у флюїді мінералоутворення палеопротерозою вмісту легкого ізотопу вуглецю, ймовірно, було обумовлено окисненням органічної речовини у зв’язку з появою фотосинтезу

Ключові слова: ізотопний склад, архей, газово-рідкі включення, протерозой, родовища урану і золота, Український щит, флюїди мінералоутворення