Синтез заміщених 5Н-імідазо[1,2-e][1,3,5]триазепінів

Демидчук, БА
Сущенко, ІО
Михальченко, ОА
Суховєєв, ВВ
Броварець, ВС
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:85-90
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.085
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

У результаті взаємодії 1-арил-2-азатетрахлор-1,3-бутадієнів з 2-(амінометил)імідазолом відбувається регіоселективне анелювання до імідазольного ядра триазепінового циклу і утворюються перші представники нової гетероциклічної системи 5Н-імідазо[1,2-e][1,3,5]триазепіну з високими виходами. Будову останніх надійно доведено за допомогою сучасних спектральних досліджень і рентгеноструктурного аналізу.

Ключові слова: 2-(амінометил)імідазол, 2-e][1, 3, 3-бутадієни, 5]триазепіни, імідазо[1, регіоселективне анелювання, тетрахлор-2-аза-1