Температура, осмоляльність і глюкоза як фактори, що визначають стійкість еритроцитів до постгіпертонічного шоку

Сєміонова, КА
1Ніпот, ОЄ
Єршова, НА
1Шапкіна, ОО
1Шпакова, НМ
1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:99-106
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.099
Розділ: Біологія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено вплив глюкози на чутливість еритроцитів людини і кролика до дії постгіпертонічного шоку. Встановлено, що рівень постгіпертонічного гемолізу еритроцитів людини і кролика залежить від середовища дегідратації і збільшується зі зростанням концентрації солі в ньому. Аналіз чутливості цих клітин до дії постгіпертонічного шоку показав, що еритроцити кролика є більш стійкими: при 37 ºС рівень пошкодження еритроцитів кролика принаймні вдвічі нижчий, ніж клітин людини; при 0 ºС вказаний ефект менш виражений. Рівень постгіпертонічного гемолізу еритроцитів, попередньо оброблених глюкозою, визначається ендогенними (видова належність еритроцитів) і екзогенними факторами (концентрація модифікатора та умови постгіпертонічного шоку). Щодо еритроцитів людини глюкоза здатна знижувати рівень постгіпертонічного гемолізу, що перевищує 50 %. Якщо за умов постгіпертонічного шоку глюкоза у високій концентрації (5 %) ефективна при 37 і 0 ºС, то в низькій (0,6 %) — тільки при 0 ºС. Щодо еритроцитів кролика глюкоза здатна знижувати рівень постгіпертонічного гемолізу тільки у разі застосування у високій концентрації (5 %) за умов постгіпертонічного шоку при 37 ºС. Припускається, що глюкоза утворює водневі зв’язки з цитоплазматичними білками, що перешкоджає зв’язуванню з ними іонів натрію. Це запобігає надмірному надходженню іонів у клітину на етапі дегідратації і, відповідно, розвитку пошкодження еритроцитів на стадії регідратації. Передбачається, що дотримання близьконульових температур під час розморожування еритроцитів людини і видалення кріопротекторів дасть змогу використовувати менші концентрації глюкози для досягнення захисного ефекту і запобігання її токсичній дії на клітини.

Ключові слова: глюкоза, дегідратація, еритроцит, постгіпертонічний шок, регідратація, температура