Про розв’язність неоднорідних крайових задач у просторах Соболєва-Слободецького

Михайлець, ВА
Скоробогач, ТБ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:10-14
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.010
Розділ: Математика
Мова: Англійська
Анотація: 

Досліджено найбільш широкий клас нетерових одновимірних крайових задач у просторах Соболєва— Слободецького. Крайові умови в них можуть містити похідні розв’язку цілого або дробового порядку. Встановлено, що кожній із таких крайових задач відповідає деяка прямокутна числова характеристична матриця, вимірність ядра і коядра якої збігаються відповідно з вимірністю ядра і коядра крайової задачі. Знайдені достатні умови збіжності послідовності характеристичних матриць розглянутих крайових задач.

Ключові слова: індекс оператора, неоднорідна крайова задача, нетерів оператор, простір Соболєва-Слободецького