Про когезійну зону передруйнування біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів

1Камінський, АО
Дудик, МВ
Решітник, ЮВ
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:34-42
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.034
Розділ: Механіка
Мова: Українська
Анотація: 

В рамках когезійної моделі побудовано розв’язок задачі про розрахунок параметрів зони передруйнування у з’єднувальному матеріалі в кінці міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох різних однорідних ізотропних матеріалів. Зона моделюється лінією розриву переміщення, на якій напруження задовольняють критерій міцності Мізеса—Хілла. Отримано рівняння для визначення довжини зони передруйнування i фазового кута напруження в зоні та вираз для розкриття тріщини в її вершині.

Ключові слова: зона передруйнування, когезiйна модель, міжфазна тріщина