Виділення характеристичних параметрів електроенцефалографічного сигналу для задачі бінарної класифікації епілептичних станів

Гайдар, ВО
Судаков, ОО
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:53-56
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.053
Розділ: Фізика
Мова: Англійська
Анотація: 

Епілепсія — одне з найпоширеніших неврологічних захворювань, яке має широкий спектр когнітивних та соціальних проявів. У представленій статті застосовано методи виділення та відбору статистичних ознак інтракраніального електроенцефалографічного сигналу для виявлення епілептичної активності та її ранньої діагностики. Запропонований підхід базується на застосуванні дискретного вейвлет-перетворення та методах обробки сигналів для створення вектора ознак. Метод головних компонент та метод опорних векторів використано для зменшення розмірності вектора ознак та бінарної класифікації. За результатами роботи вектор з тринадцяти компонент було зменшено до вектора з п’яти компонент зі збереженням специфічності та чутливості класифікації.

Ключові слова: вейвлет-перетворення, вектор ознак, електроенцефалограма, епілептичні патерни