Про фредгольмові крайові задачі з параметром у просторах Соболєва

Атласюк, OM
Михайлець, ВA
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:3-9
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.06.003
Розділ: Математика
Мова: Англійська
Анотація: 

Досліджено найбільш загальний клас лінійних неоднорідних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь довільного порядку, розв’язки і права частина яких належать до відповідних просторів Соболєва. Для залежних від параметрів задач цього класу встановлено конструктивний критерій неперервності за параметром розв’язків у просторі Соболєва. Знайдено двосторонню оцінку швидкості збіжності цих розв’язків до розв’язку незбуреної задачі.

Ключові слова: диференціальна система, крайова задача, неперервність за параметром, простір Соболєва