Формальні методи автоматизації проектування паралельних програм

Дорошенко, АЮ
Яценко, ОА
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:15-20
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.06.015
Розділ: Інформатика та кібернетика
Мова: Англійська
Анотація: 

Запропоновані формальні методи та інструментальні засоби автоматизованого проектування та синтезу паралельних програм. Розроблені засоби використовують мову, яка ґрунтується на системах алгоритмічних алгебр Глушкова і орієнтована на високорівневе та природно-лінгвістичне подання алгоритмів, а також застосовують техніку переписувальних правил для трансформації програм. Особливістю розробленого інструментарію є також використання методу проектування синтаксично правильних схем алгоритмів, який виключає можливість виникнення помилок у процесі побудови специфікацій алгоритмів та програм. Підхід проілюстровано на розробці паралельної програми чисельного інтегрування задачі N тіл, призна ченої для виконання на графічному прискорювачі.

Ключові слова: автоматизоване проектування, алгебра алгоритмів, графічний прискорювач, паралельні обчислення, переписування термів, формальні методи