Напружено-деформований стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами

1Григоренко, ЯМ
1Григоренко, ОЯ
Крюков, ММ
Яремченко, СМ
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:21-29
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.06.021
Розділ: Механіка
Мова: Українська
Анотація: 

Дано розв’язок задачі про згин циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами. За вихідні вибрано рівняння теорії оболонок на основі гіпотези прямої лінії. Підхід до розв’язання базується на параметризації поверхні оболонки, зведенні двовимірної крайової задачі до одновимірної методом сплайн-колокації та розв’язанні останньої стійким чисельним методом дискретної ортогоналізації. Проаналізовано вплив змінних геометричних параметрів на поля переміщень оболонок кругового і еліптичного поперечного перерізу зі скісними зрізами.

Ключові слова: напружено-деформований стан, некругові циліндричні оболонки, скісні зрізи, уточнена теорія оболонок