Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti-Al-Ga при 850 °С

1Білявина, НМ
Наконечна, ОІ
Курилюк, АМ
1Макара, ВА
1Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:30-36
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.06.030
Розділ: Матеріалознавство
Мова: Українська
Анотація: 

В повному концентраційному інтервалі методом електродугової плавки виготовлені сплави подвійних базисних систем Ti—Al і Ti—Ga, а також сплави потрійної системи Ti—Al—Ga. З використанням методу рентгенівської порошкової дифрактометрії вивчено фазовий склад відпалених при 850 °С сплавів, в результаті чого підтверджено літературні відомості про існування при температурі відпалу сплавів чотирьох алюмінідів титану (Ti3Al, TiAl, r-TiAl2, TiAl3), восьми галідів титану (Ti3Ga, Ti2Ga, Ti5Ga3, Ti5Ga4, TiGa, Ti2Ga3, TiGa2 й TiGa3), а також показана відсутність утворення потрійних сполук. Встановлено, що ізоструктурні сполуки TiAl—TiGa, TiAl2—TiGa2 та TiAl3—TiGa3 утворюють в системі Ti—Al—Ga неперервні ряди твердих розчинів, а на основі подвійних галідів Ti2Ga3, Ti5Ga4 та Ti2Ga існують обмежені тверді розчини, області гомогенності яких витягнені до 15, 6 і 10 ат. % Al відповідно. Неперервні ряди твердих розчинів Ti(Al,Ga)3, Ti(Al,Ga)2, Ti(Al,Ga), обмежені тверді розчини Ti2(Ga,Al)3, Ti5(Ga,Al)4, Ti2(Ga,Al),, подвійні сполуки Ti3Al, Ti3Ga та твердий розчин на основі α-Ti (до 15 ат. % Al/Ga) формують фазові поля, з урахуванням яких в повному концентраційному інтервалі побудовано ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti—Al—Ga при 850 ºС.

Ключові слова: ізотермічний переріз діаграми стану, алюміній, галій, рентгенівська порошкова дифрактометрія, титан