Вміст іонів карбонатно-кальцієвої рівноважної системи в питних підземних водах Київської області

Калінін, ІВ
Богатиренко, ВА
Біленко, МА
Нестеровський, ВА
Євдокименко, ВО
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:61-73
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.06.061
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

Показано, що частота відхилення якості питної води водопроводів України від нормативних вимог є основною причиною того, що для населення України актуально використання підземних питних вод нецентралізованого водопостачання. Виявлено, що іонно-молекулярний склад підземних вод Київської області не стабільний внаслідок тріщинуватості водотривких порід, що визначає якість підземних вод і умови їх використання населенням. Наведено результати вивчення вмісту основних компонентів іонно-молекулярного складу системи карбонатно-кальцієвої рівноваги на прикладі підземних питних вод різного походження західної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну (ДАБ) Київської області поблизу Києва. Показано, що ці зміни взаємопов’язані з кліматичними умовами року та особливостями гідрогеологічного режиму ДАБ.

Ключові слова: агресивність і стабільність підземних вод, Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн в межах Київської області, підземні питні води, показники карбонатно-кальцієвої рівноважної системи