Екологія

Очищення води від гідроксосполук купруму мікрофільтраційними трубчастими мембранами з природних матеріалів

1Дульнева ТЮ, Деремешко ЛА, Баранов ОІ, 1Кучерук ДД, 1Гончарук ВВ. Очищення води від гідроксосполук купруму мікрофільтраційними трубчастими мембранами з природних матеріалів. 2020 ;(6):101-108.

Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників

1Попов МО, Альохіна ОВ, Русин БП, Кошовий ВВ, Івантишин ОЛ. Системний аналіз функціонування екосистем природоохоронних територій в умовах активізації впливу природно-антропогенних чинників. 2019 ;(11):100-110.

Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття

Ткаченко ВС, Бойченко СГ. Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI столiття. 2014 ;(4):172-180.

Сторінки