Науки про Землю

Нові свідчення на користь абіогенного генезису вуглеводнів за результатами апробації прямопошукових методів у різних регіонах світу

1Якимчук МА, 2Корчагін ІМ. Нові свідчення на користь абіогенного генезису вуглеводнів за результатами апробації прямопошукових методів у різних регіонах світу. 2020 ;(9):53-60.

Фазова та ізотопно-геохімічна вуглеводнева диференціація в пограничному інтервалі між осадовим чохлом і докембрійським кристалічним фундаментом

1Лукін ОЮ. Фазова та ізотопно-геохімічна вуглеводнева диференціація в пограничному інтервалі між осадовим чохлом і докембрійським кристалічним фундаментом. 2020 ;(9):47-52.

Типи тектонічних порушень і їхній вплив на формування соляних структур та пасток вуглеводнів Дніпровсько-Донецької западини

Олійник ОП, Мачуліна СО. Типи тектонічних порушень і їхній вплив на формування соляних структур та пасток вуглеводнів Дніпровсько-Донецької западини. 2020 ;(6):54-60.

Глибинні розплави магматичних каналів великих вулканів Західної Антарктиди: нові експериментальні дані

1Бахмутов ВГ, 1Соловйов ВД, 2Якимчук МА, 1Корчагін ІМ. Глибинні розплави магматичних каналів великих вулканів Західної Антарктиди: нові експериментальні дані. 2020 ;(6):46-53.

Геохімічні особливості та генезис осадових порід серії триніті (район острова Лахілл, Західна Антарктида)

Артеменко ГВ, Ганоцький ВІ, Гречанівська ОЄ, Канунікова ЛІ, Швайка ІА. Геохімічні особливості та генезис осадових порід серії триніті (район острова Лахілл, Західна Антарктида). 2020 ;(4):66-76.

Сторінки