Математика

Диференціальні рівняння вищих порядків, які мають поліноміальні розв’язки, пов’язані з класичними ортогональними поліномами

1Макаров ВЛ. Диференціальні рівняння вищих порядків, які мають поліноміальні розв’язки, пов’язані з класичними ортогональними поліномами. 2020 ;(7):3-9.

Сторінки