Механіка

Напружено-деформований стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами

1Григоренко ЯМ, 1Григоренко ОЯ, Крюков ММ, Яремченко СМ. Напружено-деформований стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами. 2020 ;(6):21-29.

Про вплив поздовжнього розтягувального навантаження на деформацію нелінійного пружного анізотропного тіла з тріщиною нормального відриву

Дмитрієва ЄО, 1Камінський АО, 1Курчаков ЄЄ. Про вплив поздовжнього розтягувального навантаження на деформацію нелінійного пружного анізотропного тіла з тріщиною нормального відриву. 2020 ;(5):17-30.

Про когезійну зону передруйнування біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів

1Камінський АО, Дудик МВ, Решітник ЮВ. Про когезійну зону передруйнування біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів. 2020 ;(4):34-42.

Про вплив шару в’язкої стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям

1Багно ОМ. Про вплив шару в’язкої стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям. 2020 ;(4):25-33.

Про вплив скінченних початкових деформацій на хвильовий процес в системі, що складається з пружного півпростору та шару в'язкої стисливої рідини

1Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на хвильовий процес в системі, що складається з пружного півпростору та шару в'язкої стисливої рідини. 2020 ;(2):15-23.

Сторінки