Механіка

Крайовий ефект і приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при стисканні поверхневим навантаженням

Бистров ВМ. Крайовий ефект і приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при стисканні поверхневим навантаженням. 2019 ;(10):29-37.

Застосування методу сплайн-колокації для розв'язування задач статики і динаміки конструктивно неоднорідних циліндричних оболонок

Луговий ПЗ, Скосаренко ЮВ, Орленко СП. Застосування методу сплайн-колокації для розв'язування задач статики і динаміки конструктивно неоднорідних циліндричних оболонок. 2019 ;(8):25-33.

Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості квазілембовських хвиль у нестисливому пружному шарі, що контактує з півпростором в'язкої стисливої рідини

Гузь ОМ, 1Багно ОМ. Про вплив скінченних початкових деформацій на фазові швидкості квазілембовських хвиль у нестисливому пружному шарі, що контактує з півпростором в'язкої стисливої рідини. 2019 ;(7):26-35.

До побудови чисельного алгоритму розв'язку динамічних задач теорії дискретно підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат

1Мейш ВФ, 1Мейш ЮА, 1Бєлов ЄД. До побудови чисельного алгоритму розв'язку динамічних задач теорії дискретно підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат. 2019 ;(6):19-24.

Сторінки