Про журнал

Назва журналу

Доповіді Національної академії наук України

Паралельна назва журналу за ISSN

Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine

Скорочена назва за ISSN

Dopov. Nac. akad. nauk Ukr.

Рік заснування

1939

Проблематика

Математика, природознавство, технічні науки

Періодичність

Шість разів на рік

ISSN (Print)

1025-6415

ISSN (Online)

2518-153X

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 8889 від 21.06.2004 р.

Мова видання

Українська, англійська

Засновник

Національна академія наук України

Видавець

Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Київ

Головний редактор

Вячеслав Леонідович Богданов, академік НАН України

Заступники головного редактора

Зіновій Теодорович Назарчук, академік НАН України (заст. головного редактора з наук. питань)

Галина Миколаївна Гавричкова (заст. головного редактора)

Члени редколегії

Х. Алтенбах, Ш. Барані, Я. Б. Блюм, А.Ф. Булат, П.О. Витязь, М.Т. Картель, С.В. Комісаренко, В.Г. Кошечко, М. Кунзінгер, В.М. Локтєв, В.Л. Макаров, А.Г. Наумовець, Т.М. Перит, О.М. Пономаренко, В.Г. Радченко, І. Рашаль, О.П. Солдаткін, В.І. Старостенко, В.В. Харченко, О.М. Хіміч, С.Б. Шехунова, Я.С. Яцків  

Адреса редакції

вул. Терещенківська, 3, к. 58
м. Київ, 01004, Україна
тел.: +38 (044) 235-12-16
ел. адреса: DopovidiNANU@gmail.com