Методики чисельного моделювання ІЧ-випромінювання газотурбінних двигунів для оцінки можливостей зниження помітності літальних апаратів

Мележик, ЄО
1Сизов, ФФ
Шевчук, ОВ
Гуменюк-Сичевська, ЖВ
1Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:43-52
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.04.043
Розділ: Фізика
Мова: Російська
Анотація: 

Досліджено існуючі у світовій науковій літературі методики розрахунку ІЧ-випромінювання газотур- бінних двигунів (ГТД). Описано склад газів у вихлопі ГТД та наведено дані про основні спектральні властивості таких газів, які необхідно враховувати при моделюванні ІЧ випромінювання ГТД. Розглянуто існуючі чисельні методи розрахунку взаємодії ІЧ випромінювання із газом всередині ГТД, та наведено дані стосовно точності таких методів. Оцінено переваги та недоліки line-by-line, зональних та глобальних методів моделювання випромінювання та поглинання газів для застосування у інженерних розрахунках авіаконструкторами, та встановлено найбільш прийнятні за точністю, простотою реалізації та швидкістю рахунку методи із наведеного переліку. Наведено перелік основних методів чисельного вирішення рівняння переносу ІЧ випромінювання в ГТД між його внутрішніми стінками та газом всередині двигуна. Показано особливості реалізації чисельного алгоритму на основі методу Монте—Карло для різних постановок задачі розрахунку ІЧ помітності ГТД та вибрано найбільш оптимальний метод для чисельного знаходження кутового розподілу ІЧ випромінювання у задній напівсфері за зрізом сопла двигуна.

Ключові слова: ІЧ помітність, газотурбінний двигун, чисельні методи